Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Integracyjne Przedszkole Brylancik Fundacji Adamas
Strona głowna  /  RODO
RODO

Boleścin, 25.05.2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Fundacja Adamas

z siedzibą: 58-100 Świdnica, ul. Franciszkańska 9/7

   

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Podpisana przez Pana/Panią umowa, bądź udzielona przez Pana/Panią zgoda

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, lub podpisanej umowy. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-23